Sponzori

 
 

       

                                            

 

                                          

 

                          Ing. Karol Fábry

 

                            Ondrej Šoltýs

                                                      
 

                          PEKRA spol. sr.o.

Jozef Beňa - KOTVA

 

 

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :-)

                                                                              kolektív Centra sociálnych služieb Kružlov