Nezisková organizácia S.O.S.

Nezisková organizácia S.O.S.

S.O.S. je nezisková organizácia, ktorá vznikla 2. augusta 2012 v Bardejove. Svojou činnosťou sa zameriavame na poskytovanie starostlivosti pre seniorov v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, poradenstva, záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti a na ďalšie činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju služieb pre seniorov.

Našim primárnym cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb zameraných na seniorov v lokalitách, v ktorých pracujeme.

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Slavomír Gmitter
riaditeľ neziskovej organizácie
Tel.: 051/ 749 59 88
E-mail: gmitter@gmtprojekt.sk

Sídlo:

Kružlov 1

08604 Kružlov

IČO: 45738891
DIČ: 2023593275

č. účtu: 3056052954/0200

 Výpis z registra neziskových organizácií

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov Kružlov 1, 086 04 Kružlov
www.lipovydomkruzlov.sk
054 7562 632
0918 911 004

Centrum sociálnych služieb Kružlov

Kružlov 1

086 04 Kružlov

Tel.: 054 7562 632

Mobil: 0918 911 004

E-mail: socialne@lipovydomkruzlov.sk