Nezisková organizácia S.O.S.

Nezisková organizácia S.O.S.

S.O.S. je nezisková organizácia, ktorá vznikla 2. augusta 2012 v Bardejove. Svojou činnosťou sa zameriavame na poskytovanie starostlivosti pre seniorov v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, poradenstva, záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti a na ďalšie činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju služieb pre seniorov.

Našim primárnym cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb zameraných na seniorov v lokalitách, v ktorých pracujeme.

Štatutárna zástupkyňa:

Mgr. Adriána Gmitterová

riaditeľka neziskovej organizácie

Tel.: +421 905 184 029

E-mail: a.gmitterova@gmail.com

Sídlo:

Kružlov 1

08604 Kružlov

IČO: 45738891
DIČ: 2023593275

č. účtu: 3056052954/0200

 Výpis z registra neziskových organizácií