Nájomné bývanie pre seniorov

Pre tých seniorov, ktorí ešte nepotrebujú umiestnenie v zariadení pre seniorov, ale chcú bývať v komunite rovesníkov poskytujeme možnosť nájomného bývania, kde podľa potreby môžu využiť ďalšie podporné služby. Ďalšie informácie o možnosti nájomného bývania v našom zariadení Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo e-mailom.