Naše služby

Lipový dom v Kružlove je komplex služieb pre seniorov. Podľa Vašej potreby a odkázanosti na sociálnu službu sme pre Vás pripravili služby, ktoré Vám pomôžu prežiť plnohodnotnú a dôstojnú jeseň života.

Okrem poradenstva, kde Vám poskytneme radu pri riešení Vašej sociálnej situácie, ponúkame tieto podporné a sociálne služby:

Bývanie a sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Kružlove už od: 

500 € mesačne

denný stacionár od 1,50 € za jeden deň