O nás

Zariadenie pre seniorov v Kružlove je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb a je zriadené neziskovou organizáciou S. O. S. so sídlom v Kružlove. Vznikol v úzkej spolupráci s obcou Kružlov. Kapacita je 24 klientov zariadenia pre seniorov, 24 klientov denného stacionára a 12 nájomných bytov. K dispozícii máme ako jednolôžkové, tak aj dvojlôžkové izby, podľa prianí naších klientov.

Našim cieľom je poskytnúť našim klientom - seniorom kvalitné služby, ktoré im umožnia  prežiť plnohodnotný a dôstojný život vo svojej domácnosti, v kruhu najbližších príbuzných.

Ak ich zdravotný stav alebo sociálna situácia privedie do Zariadenia pre seniorov, pomôžeme im vytvoriť si nový domov, kde sa budú cítiť príjemne, bezpečne a spoločne s nimi vytvoríme priestor, ktorý im dá zmysel do ďalších dní života.

Zariadenie pre seniorov už svojim umiestnením v obci Kružlov vytvára možnosť neveľkého komunitného zariadenia sociálnych služieb, kde je priestor na spolužitie obyvateľov zariadenia s obyvateľmi obce, v novozriadených priestoroch, obklopený prírodou v blízkosti okresného mesta Bardejov a Bardejovských Kúpeľov.