Slávnostné otvorenie a požehnanie priestorov Lipového domu v Kružlove