---------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb Kružlov

Kružlov 1, 086 04 Kružlov

Tel.: 054 7562 632
Mobil: 0918 911 004

---------------------------------------------------------------------

Ing. Ján Artim

riaditeľ Centra sociálnych služieb Kružlov

Tel.: 054 7562 632
E-mail: riaditel@lipovydomkruzlov.sk

---------------------------------------------------------------------

Mgr. Marianna Labudová
vedúca sociálneho úseku

Tel.: 054 7562 632
Mobil: 0918 911 004

E-mail: socialne@lipovydomkruzlov.sk

(pondelok - piatok: 07:00 - 15:30 hod.)

---------------------------------------------------------------------

Mgr. Martina Artimová

zástupca riaditeľa Centra sociálnych služieb Kružlov

Tel.: 054 7562 632

---------------------------------------------------------------------

Zdravotný úsek

Tel.: +421 905 249 652

E-mail: zdravotnesos@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

Prevádzkovateľ:

S.O.S. n.o.
Kružlov 1
086 04 Kružlov
IČO: 45738891
DIČ: 2023593275
IBAN: SK70 0200 0000 0032 3768 1856 

Ing. arch. Slavomír Gmitter
riaditeľ neziskovej organizácie
Tel.: 051/ 749 59 88
E-mail: gmitter@gmtprojekt.sk

 

Prihlásenie do pošty