• Spokojnosť klienta a jeho príbuzných
  • Rešpektovanie individuálnych potrieb klienta
  • Rešpektovanie práv na súkromie klienta
  • Rešpektovanie vierovyznania
  • Ochrana dôstojnosti každého človeka
  • Empatické správanie personálu
  • Kvalita poskytovaných služieb
  • Vzájomná dôvera a porozumenie
  • Príjemné prostredie vytvárajúce pocit rodinnej atmosféry