• Spokojnosť klienta a jeho príbuzných
  • Rešpektovanie individuálnych potrieb klienta
  • Rešpektovanie práv na súkromie klienta
  • Rešpektovanie vierovyznania
  • Ochrana dôstojnosti každého človeka
  • Empatické správanie personálu
  • Kvalita poskytovaných služieb
  • Vzájomná dôvera a porozumenie
  • Príjemné prostredie vytvárajúce pocit rodinnej atmosféry

Centrum sociálnych služieb Kružlov

Kružlov 1

086 04 Kružlov

Tel.: 054 7562 632

Mobil: 0918 911 004

E-mail: socialne@lipovydomkruzlov.sk

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov
Kružlov 1, 086 04 Kružlov

054 7562 632
0918 911 004

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode