O nás

Centrum sociálnych služieb tvorí tím skúsených pracovníkov, ktorí pracujú na jednotlivých úsekoch:
 
- riadiaci úsek
- úsek vnútornej kontroly
- ekonomicko - technický úsek
- sociálny úsek
- zdravotnícky úsek
- úsek stravovacej prevádzky
 

Centrum sociálnych služieb v Kružlove je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb a je zriadené neziskovou organizáciou S. O. S. so sídlom v Kružlove. Kapacita je: 4 klienti zariadenia pre seniorov, 20 klientov špecializovaného zariadenia, 24 klientov denného stacionára a 12 nájomných bytov. Podľa prianí klientov sú k dispozícii jednolôžkové a tiež dvojlôžkové plne zariadené izby vybavené vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou.

Poskytujeme sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke:
 
  • opatrovateľská starostlivosť, ktorá zahŕňa pomoc pri sebaobslužných činnostiach, podporovaní sebestačnosti, prevencia imobility, starostlivosť o imobilných klientov, v urgentných prípadoch kontaktujeme rýchlu zdravotnícku službu a oboznamujeme rodinných príslušníkov so zdravotným stavom klienta
  • 5 krát denne strava podľa stanovenej diéty
  • pravidelná kontrola klienta naším ošetrujúcim lekárom
  • nepretržitá starostlivosť zdravotníckeho personálu a opatrovateliek, ktorá zahŕňa meranie fyziologických funkcií, podávanie liekov, prevencia preležanín polohovaním a používaním antidekubitárnych pomôcok, preväzy rán
  • pranie, žehlenie posteľného prádla a osobných vecí
  • sociálne poradenstvo (klientom a ich rodinným príslušníkom)
  • sociálna rehabilitácia, ktorej obsahom je pracovná činnosť, športovo-relaxačná činnosť, muzikočinnosť, bibliočinnosť, reminiscenčné (spomienkové) aktivity
  • uspokojovanie spirituálnych potrieb klienta, duchovná podpora a sprevádzanie
 
Naše zariadenie už svojim umiestnením v obci Kružlov vytvára možnosť neveľkého komunitného zariadenia sociálnych služieb, kde je priestor na spolužitie obyvateľov zariadenia s obyvateľmi obce, v novozriadených priestoroch, obklopený prírodou v blízkosti okresného mesta Bardejov a Bardejovských Kúpeľov.

Nájdete nás aj na facebooku:

www.facebook.com/csskruzlov/