Milosrdenstvo voči trpiacim - kapitola knihy venovaná Lipovému domu - Autorka: Soňa Vancáková a kol.