Fyzioterapia v zariadení pre seniorov

Fyzioterapia v zariadení pre seniorov Kružlov:
 
Našim klientom v rámci fyzioterapeutickej starostlivosti poskytujeme každodenné skupinové
rozcvičky, zamerané na udržanie a zlepšenie pohybových schopností. Je to príjemné
naštartovanie do nového dňa. V letných mesiacoch sa cvičí vonku, v príjemnom prostredí
nášho zariadenia s pohľadom na prírodu. Benefitom je čistý lesný vzduch a pobyt na
slniečku, ktorý významne prispieva k lepšiemu dýchaniu, získavaniu nevyhnutného vitamínu
D, zahriatiu organizmu a tým k samotnému zlepšeniu zdravia. Pohyb ešte zvýrazní
regeneráciu a načerpanie energie do nového dňa. Skupinové cvičenie pozostáva z dýchacích
cvičení, statickej a dynamickej dýchacej gymnastiky, cievnej gymnastiky, strečingových
naťahovacích cvikov, kondičných cvikov, cvičení na udržanie rozsahu pohyblivosti v kĺboch,
svaloch a väzivách. Každodenným cvičením sa zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu.
Počas dňa sa venujeme individuálnej fyzioterapii, ktoré pozostáva:
- z nácvikov chôdze, chôdze s pomôckami (G-aparát, rolátor, barle, chodúľka, chôdza
v odľahčení s pomocou zdvihákov, Bradlov chodník)
- vertikalizácie klientov, ktorí sú na lôžku, či už z dôvodu prekonania ochorenia a jej
následkov, alebo celkovej slabosti.
- Nácvik správnych stereotypov držania tela pri chôdzi a v stoji, škola chrbta, aktívne
cvičenie, aktívne asistované cvičenie, pasívne cvičenie v prípade klientov, ktorým to
zdravotný stav nedovoľuje cvičiť samostatne. Využívame nestabilné plošiny, overbaly,
fitloptu, therabandy, ripstol, cvičenie na rotopede, či stacionárnom bicykli.
Ďalej poskytujeme:
- edukáciu ohľadne nosenia predpísaných zdravotníckych pomôcok,
- vybavujeme predpisy potrebných pomôcok podľa stavu klienta,
- v prípade potreby prichádza do zariadenia okrem obvodného lekára, aj lekár –
špecialista v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
K rehabilitácii využívame:
- magnetoterapiu
- elektroliečbu - rebox
- svetloliečbu – biostimulačnú lampu
- teploliečbu, rašelinové zábaly
- oxygenoterapiu
- ergoterapiu
 
Neustále pracujeme na tom, aby sme mohli doplniť a rozšíriť paletu ponúkaných
rehabilitačných procedúr v oblasti elektroliečby, mechanoterapie, svetloliečby, vodoliečby.
Samozrejmosťou je aj využívanie ďalších fyzioterapeutických metodík a postupov pri rôznych
ochoreniach:
- Cvičenie podľa Bobatha
- Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia podľa Kabáta
- Cvičenie podľa Frenkela, Freemanova metodika
- Metodika podľa Brumstromovej, Brunkovej
- Senzomotorická stimulácia
 
- Cvičenie podľa Mojžišovej
- Spinálne cvičenia
- Mäkké techniky, klasická a reflexná masáž
- Nácvik ADL (Activities of Daily Living), jemných úchopov a motoriky zamerané na
podporu sebestačnosti klienta
Rehabilitačný program pre klienta pripravujeme na mieru, teda po zhodnotení zdravotného
stavu, konzultácie s lekárom a našim rehabilitačným pracovníkom.
 

Našim klientom v rámci fyzioterapeutickej starostlivosti poskytujeme každodenné skupinové

rozcvičky, zamerané na udržanie a zlepšenie pohybových schopností. Je to príjemné

naštartovanie do nového dňa. V letných mesiacoch sa cvičí vonku, v príjemnom prostredí

nášho zariadenia s pohľadom na prírodu. Benefitom je čistý lesný vzduch a pobyt na

slniečku, ktorý významne prispieva k lepšiemu dýchaniu, získavaniu nevyhnutného vitamínu

D, zahriatiu organizmu a tým k samotnému zlepšeniu zdravia. Pohyb ešte zvýrazní

regeneráciu a načerpanie energie do nového dňa. Skupinové cvičenie pozostáva z dýchacích

cvičení, statickej a dynamickej dýchacej gymnastiky, cievnej gymnastiky, strečingových

naťahovacích cvikov, kondičných cvikov, cvičení na udržanie rozsahu pohyblivosti v kĺboch,

svaloch a väzivách. Každodenným cvičením sa zlepšuje prekrvenie a okysličenie organizmu.

Počas dňa sa venujeme individuálnej fyzioterapii, ktoré pozostáva:

- z nácvikov chôdze, chôdze s pomôckami (G-aparát, rolátor, barle, chodúľka, chôdza

v odľahčení s pomocou zdvihákov, Bradlov chodník)

- vertikalizácie klientov, ktorí sú na lôžku, či už z dôvodu prekonania ochorenia a jej

následkov, alebo celkovej slabosti.

- Nácvik správnych stereotypov držania tela pri chôdzi a v stoji, škola chrbta, aktívne

cvičenie, aktívne asistované cvičenie, pasívne cvičenie v prípade klientov, ktorým to

zdravotný stav nedovoľuje cvičiť samostatne. Využívame nestabilné plošiny, overbaly,

fitloptu, therabandy, ripstol, cvičenie na rotopede, či stacionárnom bicykli.

Ďalej poskytujeme:

- edukáciu ohľadne nosenia predpísaných zdravotníckych pomôcok,

- vybavujeme predpisy potrebných pomôcok podľa stavu klienta,

- v prípade potreby prichádza do zariadenia okrem obvodného lekára, aj lekár –

špecialista v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

K rehabilitácii využívame:

- magnetoterapiu

- elektroliečbu - rebox

- svetloliečbu – biostimulačnú lampu

- teploliečbu, rašelinové zábaly

- oxygenoterapiu

- ergoterapiu

 

Neustále pracujeme na tom, aby sme mohli doplniť a rozšíriť paletu ponúkaných

rehabilitačných procedúr v oblasti elektroliečby, mechanoterapie, svetloliečby, vodoliečby.

Samozrejmosťou je aj využívanie ďalších fyzioterapeutických metodík a postupov pri rôznych

ochoreniach:

- Cvičenie podľa Bobatha

- Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia podľa Kabáta

- Cvičenie podľa Frenkela, Freemanova metodika

- Metodika podľa Brumstromovej, Brunkovej

- Senzomotorická stimulácia

 

- Cvičenie podľa Mojžišovej

- Spinálne cvičenia

- Mäkké techniky, klasická a reflexná masáž

- Nácvik ADL (Activities of Daily Living), jemných úchopov a motoriky zamerané na

podporu sebestačnosti klienta

Rehabilitačný program pre klienta pripravujeme na mieru, teda po zhodnotení zdravotného

stavu, konzultácie s lekárom a našim rehabilitačným pracovníkom.