Výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí PSK

12.08.2019 09:03

Dňa  06. 08. 2019 sa v Centre sociálnych služieb v Kružlove uskutočnilo historicky prvé výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja. Komisia sociálnych vecí PSK pôsobí ako odborný poradný orgán zastupiteľstva PSK a rieši problematiku rozvoja sociálnych služieb. Jej členmi sú ako poslanci PSK, tak aj neposlanci - z radov profesionálov pôsobiacich v sociálnych službách. Pri vykonávaní svojej práce úzko spolupracujú s Odborom sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja, s jeho vedením a všetkými zamestnancami Odboru. Všetci zúčastnení členovia Komisie a tiež vedenie Odboru sociálnych vecí PSK uvítali iniciatívu výjazdových zasadnutí a podľa vyjadrení viacerých členov komisie Centrum sociálnych služieb "nasadilo" veľmi vysokú latku čo sa týka kvality poskytovaných sociálnych služieb. V závere by sme sa chceli poďakovať za vzájomne prínosné stretnutie, ktoré zaiste bude mať pozitívny efekt pre ďalšie odborné pôsobenie ako Komisie, tak aj Centra sociálnych služieb v Kružlove. Foto zo stretnutia si môžete pozrieť vo fotogalérii.