AKTUALITY

/album/aktuality/plagat-vuc-po-nakup-jedalenskych-stoliciek-page-0001-jpg/
/album/aktuality/zdravotne-sestry-jpg/
/album/aktuality/vyzva-poslancov-editovatelne-pdf-page-0001-jpg/
/album/aktuality/0001-jpg2/
/album/aktuality/plagatik-psk-mangel-jpg/

Jedálny lístok

/album/fotogaleria-jedalny-listok/8-7-14-7-2024-jpg/
/album/fotogaleria-jedalny-listok/15-7-21-7-2024-jpg/
/album/fotogaleria-jedalny-listok/22-7-28-7-2024-jpg/

Písalo sa o nás :)

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/0001-jpg4/
 

Centrum sociálnych služieb

 

V našom Centre sociálnych služieb v Kružlove poskytujeme nájomné bývanie a komplexné  sociálne služby pre seniorov,  ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Ľudský a profesionálny kolektív nášho zariadenia poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, starostlivosť o osobnú hygienu, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, zabezpečuje záujmovú činnosť a rôzne terapie, ktoré pomôžu našim senioromom stráviť dôstojnú a aktívnu jeseň života.

V novom, útulnom a čistom prostredí nášho zariadenia poskytujeme ubytovanie, stravovanie, osobné vybavenie a zabezpečujeme podpornú zdravotnícku, rehabilitačnú a duchovnú starostlivosť.

Pokojnú atmosféru poskytovaných služieb umocňujú aj spoločenské priestory a priľahlý park určené našim seniorom ich rodinám a priateľom.

Nechýbali koledníci Dobrej Noviny, Vianočné koledy a skvelé jedlo, ktoré nám požehnali naši duchovní otcovia z farnosti.
Darčeky, ktoré sme mali pod stromčekom vyčarili úsmev, radosť a vďaku v každom jednom z nás.
Naša srdečné poďakovanie patrí projektu: Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok a žiakom a p. učiteľkám zo Súkromnej základnej školy DSA Prešov s p. riaditeľkou Zuzanou Perželovou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporte nás Vašími 2% zo zaplatenej dane 

 
 
 
 

 

Valentínsky ples 2023

15.2.2023 sa v našom centre uskutočnil Valentínsky ples, ktorý bol spojený s množstvom hudby, jedla, tanca, ale aj krásnej tomboly, o ktorú sa postarali tanečníci z Folklórneho súboru Kapušančan z Kapušian (okr. Prešov), za čo im veľmi pekne ďakujeme...

Neopakovateľná atmosféra ostane v našich klientoch ešte veľmi dlho.

Fotogaléria: Valentínsky ples 2023

 

 

Štedrá večera 2022

Štedrá večera - v našom centre

 
 

Tak ako každý rok, aj tento sme si spolu s našimi klientmi vychutnali spoločnú Štedrú večeru...

Nechýbali koledníci Dobrej Noviny, Vianočné koledy a skvelé jedlo, ktoré nám požehnali naši duchovní otcovia z farnosti.

Darčeky, ktoré sme mali pod stromčekom vyčarili úsmev, radosť a vďaku v každom jednom z nás.

Naše srdečné poďakovanie patrí projektu: Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok a žiakom a p. učiteľkám 

zo Súkromnej základnej školy DSA Prešov s p. riaditeľkou Zuzanou Perželovou.

Fotogaléria: Štedrá večera 2022

 

Štedrá večera 2020

Štedrá večera - v našom centre predštedrovečerné posednie.


Sme naozaj veľmi vďační za to, že aj napriek ťažkým časom, v ktorých sa nachádzame sme mohli, tak, ako každý rok, spolu s našimi obyvateľmi zasadnúť k štedrovečernému stolu.
Počas tohto roka sme na to nemali veľa možností, o čo viac nás teší, že na Vianoce sme boli spolu.
Okrem fantastickej štedrej večeri sa naši klienti potešili prenádherným farebným darčekom, ktoré sme tento rok dostali od Súkromnej základnej školy DSA Prešov, vitamínovým balíčkom, obrazom s ich portrétom, ale aj krásnym "topánkovo - krabičkovým" balíčkom.

Ď A K U J E M E 

Foto: Štedrá večera 2020 

Deň vody v Lipovom dome

Deň vody si pripomíname 22.3., avšak tento rok nám to nepriaznivé okolnosti nedovolili... Vzhľadom na to, že voda je najdôležitejšia tekutina na svete sme sa rozhodli tento deň osláviť troška po svojom - prednáškou o vode a pokusmi, aj keď v neskoršom termíne. Ale stálo to za to...

Pozrite sa: Deň vody

Červený nos v Kružlove

Červený nos - Clowndoctors, alebo aj Zdravotní klauni, o.z. - prináša radosť a smiech chorým deťom už 15 rokov. Dnes už 60 zdravotných klaunov zrealizuje mesačne vyše 230 návštev vo vyše 50 nemocniciach na celom Slovensku. Za svoje aktivity boli v r. 2017 ocenení verejnou ochrankyňou práv...

V rámci svojich 15. narodenín si vybrali 15 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, aby túto novinu zvestovali čo najviac ľuďom...

Sme veľmi radi, že medzi týmito zariadeniami bolo aj naše centrum - CSS Kružlov.

Svojím smiechom, radosťou, láskou a pozitivizmom priniesli červenonosí klauni do nášho centra naozaj neopísateľnú atmosféru, za čo im veľmi pekne ďakujeme...

Červený nos - Zdravotní klauni

 

Beseda s policajtkou na tému: Bezpečnosť seniorov

Bezpečnosť seniorov, ochrana zdravia a majetku seniorov, ako sa nenechať oklamať, ako postupovať pri podozrivých telefonátoch - tieto, ale aj mnohé iné témy boli dnes ústrednou témou besedy, za ktorú ďakujeme OR PZ Bardejov...

Bezpečnosť seniorov - beseda

 

Výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí PSK

Dňa  06. 08. 2019 sa v Centre sociálnych služieb v Kružlove uskutočnilo historicky prvé výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja. Komisia sociálnych vecí PSK pôsobí ako odborný poradný orgán zastupiteľstva PSK a rieši problematiku rozvoja sociálnych služieb. Jej členmi sú ako poslanci PSK, tak aj neposlanci - z radov profesionálov pôsobiacich v sociálnych službách. Pri vykonávaní svojej práce úzko spolupracujú s Odborom sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja, s jeho vedením a všetkými zamestnancami Odboru. Všetci zúčastnení členovia Komisie a tiež vedenie Odboru sociálnych vecí PSK uvítali iniciatívu výjazdových zasadnutí a podľa vyjadrení viacerých členov komisie Centrum sociálnych služieb "nasadilo" veľmi vysokú latku čo sa týka kvality poskytovaných sociálnych služieb. V závere by sme sa chceli poďakovať za vzájomne prínosné stretnutie, ktoré zaiste bude mať pozitívny efekt pre ďalšie odborné pôsobenie ako Komisie, tak aj Centra sociálnych služieb v Kružlove. Foto zo stretnutia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Komisia sociálnych vecí PSK

 

Rodinný deň 2019

Rodinní príslušníci, rodinná atmosféra, slnečné počasie, bohatý kultúrny a sprievodný program, fantastický kotlíkový guľáš, grilované špeciality - takto by sme mohli zopár slovami opísať RODINNÝ DEŇ 2019 v Centre sociálnych služieb v Kružlove. 

15. júna 2019 sme otvorili brány nášho zariadenia so skvelým pocitom, privítať rodiny našich klientov, ale aj rodiny našich kolegov.

Slávnostným úvodom nášho "sviatku" nás previedol p. Juraj Bochňa, v programe vystúpili mladí, ale aj starší umelci.

Sme radi, že sme v tento deň mohli privítať aj vzácnych hostí - p. Adriánu Gmitterovú, p. Slavomíra Gmittera, p. Jozefa Kmeca, p. Michala Kuruca, p. Pavla Vasiľa.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli pri organizácií Rodinného dňa 2019.

Špeciálne ĎAKUJEME patrí všetkým kolegom, bez ktorých by tento deň nebol taký skvelý, ako bol...

Fotodokumentácia z RD 2019: Rodinný deň 2019

 

Stropný zdvihák v CSS Kružlov

Písalo sa o nás:

V Centre sociálnych služieb Kružlov v okrese Bardejov sme prednedávnom nainštalovali stropný zdvíhací systém PLS. V zariadení býva niekoľko desiatok klientov v seniorskom veku a sú medzi nimi aj imobilní. Premiestňovanie imobilných klientov z postele na vozík, príp. pri úkonoch spojených s hygienou znamenajú pre opatrovateľky náročnú prácu. Pre jej uľahčenie, ale takisto pre zvýšenie pohodlia sa rozhodli v centre nainštalovať zdvíhací systém.

Viac informácií + foto + video: ridop.sk/referencia-stropny-zdvihak-v-css-kruzlov/?fbclid=IwAR2IMz31bKA8IIEsK2yHUqFl2gvfgO0Y6UtG3kKZ1QStfKAgsxouUwmmFw0

 

Dopoludnie s knihou v rukách umelca

Dnes, 19.3.2019, naše centrum navštívil vzácny hosť - p. Juraj Bochňa a pri príležitosti marca - mesiaca knihy našim klientom prečítal časť knihy Príbeh bielej mušle od autora Štefana Fedora.
Ďakujeme

Dopoludnie s knihou

Fašiangy, Turíce 2019

28. február 2019 - fotodokumentácia z veselého dňa, ktorý sme spolu s klientmi strávili v Centre sociálnych služieb v Kružlove v programe Fašiangy, Turíce 2019...

Fašiangy, Turíce... 2019

 

Odpočinutie večné daj im Pane...

8.11.2018 sme si sv. liturgiou a modlitbou  pripomenuli všetkých bývalých klientov nášho centra, za celé obdobie existencie nášho zariadenia, čiže od roku 2014 do súčasnosti,  ktorí nás predišli do večnosti . Modlitbou a tichou spomienkou sme  si pripomenuli  58 životov.

Odpočinutie večné daj im Pane...

Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným za prejavenú dôveru, za každý život, ktorý nám zverili do starostlivosti.

 

RETRO deň

23. október 2018 - Retro deň – takýto názov niesla ďalšiu kultúrno – spoločenská akcia, ktorú sme pripravili pre klientov a klientky spolu s našim kolektívom v Centre sociálnych služieb v Kružlove. Celý deň bol tematicky venovaný práve obdobiu minulého storočia. Výnimočné jedlo, špeciálna prezentácia, Retro film a Repete show naplnilo očakávania klientov do sýtosti. Ich nadšenie pretrvávalo aj počas celého večera a pevne veríme že si na toto podujatie s úsmevom zaspomínaju aj v nasledujúcich jesenných dňoch.

To, že bolo veselo, si môžete pozrieť v našej fotodokumentácii:Retro deň 2018

Video: www.youtube.com/watch?v=Cv5a6wRUrF8&feature=youtu.be

Rodinný deň 2018 v CSS Kružlov

7.7.2018 sa v Centre sociálnych služieb Kružlov uskutočnil už stvrtý ročník "Rodinného dňa". V tento nádherný letný deň sa v našom centre stretli klienti, ich rodinní príslušníci, ale aj mnohí zamestnanci so svojími rodinami. 

V tento, pre nás sviatočný deň, bolo v našom zariadení viac ako 250 ľudí, čo nám urobilo obrovskú radosť, keďže to bola doposiaľ najväčšia účasť na obdobných podujatiach. 

Samozrejmosťou Rodinných dní v CSS Kružlov je výborný kutúrny program, o tohtoročný sa postarali FS Kapušančan, Tanečné duo Veronika & Zuzana, súrodenecké gitarové duo El guitar a Spolok historických šermiarov SARUS. Sprievodné akcie podujatia si našli obľubu hlavne u detí, ktoré si vyskúšali hrnčiarsky kruh a vyskúšali si množstvo súťaží s animátorkou.

Úspešný deň bol podčiarknutý vynikajúcim jedlom, tradičným kotlíkovým guľášom, grilovanou klobáskou a hot - dogmi, o ktoré sa postaral celý kuchynský tím nášho centra.

Veľké ďakujem patrí všetkým zamestnancom a pomocníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a zdarný priebeh podujatia.

Ako to u nás vyzeralo? Pozrite si to: Rodinný deň 2018

 
 

Stavanie Mája 2018

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Už akousi tradíciou sa stáva v Centre sociálnych služieb v Kružlove "Stavanie Mája", ktoré si našlo medzi našimi klientmi veľkú obľubu. Nádherné slnečné počasie, hudba, spev, kotlíkový guláš, ale aj opekané špekáčiky, to všetko prispelo k zdarnému priebehu tejto príjemnej akcie.

Fotodokumentácia z podujatia: Stavanie Mája 2018

Veľká Noc...

Kvetná nedeľa - Ježiš Kristus slávnostne prichádza do Jeruzalema. Ľudia ho vítajú, spievajú Hosanna. V rukách majú zelené ratolesti, preto my máme v rukách bahniatka. V kostole sa spievajú pašie.

Nasleduje pondelok vo Veľkom týždni, utorok vo Veľkom týždni, streda vo Veľkom týždni.

Zelený štvrtok - Ježiš sa lúči s apoštolmi pri Poslednej večeri. Predtým apoštolom umyl nohy, aby im ukázal  vzor služby a pokory.   Posledná večera  je prvá svätá omša. Ježiš ustanovuje Eucharistiu a apoštolov poveruje kňazskou službou. Potom odchádza do Getsemanskej záhrady, kde ho vojaci zajali.

Veľký piatok - Vypočúvanie Ježiša a odsúdenie na smrť. Ježiš prežíva krížovú cestu, ktorá končí ukrižovaním a smrťou na kríži. Jeho slová z kríža boli: “Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“

Ježiša ešte pred súmrakom pochovajú, lebo po západe slnka začína židovský sviatok Veľkej noci ako ich spomienka na vyslobodenie z Egyptského otroctva.

Biela sobota - Ježišovo telo je uložené v hrobe. Leží v bielych plachtách preto sobotu nazývame bielou. V poobedňajších hodinách sa zvyknú svätiť veľkonočné jedlá. Po západe slnka sa konajú obrady vzkriesenia. Pri nich kňaz posvätí veľkonočnú sviecu – Paškal, ktorá sa používa vo veľkonočnom období a pri krste.

Veľkonočná nedeľa - Ježiš Kristus  zmŕtvychvstal, Aleluja!  Premohol smrť. Je to najväčší kresťanský sviatok. Je to väčší sviatok ako Vianoce. V ruskom jazyku sa nedeľa nazýva  Voskresenije. Ježišovo vzkriesenie si pripomíname každú nedeľu. Preto my kresťania slávime každú nedeľu a nie sobotu ako židovský národ.

Veľkonočné obdobie trvá 50 dní do zoslania Ducha Svätého, ktorý nazývame Turice.

Folklórny deň v CSS Kružlov

"Tak to bolo niečo nádherné", týmito slovami okomentovali mnohí obyvatielia a klienti historický prvý Folklórny deň v Centre sociálnych služieb v Kružlove. Počas tohto, nie veľmi príjemného jesenného počasia, to bol deň plný folklórnej hudby, spevu, ale aj tanca. 

Celý deň sa niesol v tradičnej, folklórnej atmosfére. Už pri raňajkách, tradičnej lokši, vyhrávala ľudová hudba a dopoludňajšia prednáška o folklóre na Slovensku zaujala všetkých klientov zariadenia i denného stacionára. Deň pokračoval obedom "bryndzovou polievkou a praženým mäsom s kyslou kapustou". 

Hlavný program začal popoludní, vystúpením Ľudovej hudby Urbana Valíčka, ktorá svojou hudbou a spevom rozospievali a roztancovali celé zariadenie. Tento originálny deň vyvrcholil podávaním tradičnej domácej "mačanky".

Ako to u nás vyzeralo? Neh sa páči, pozrite si fotodokumentáciu: Folklórny deň CSS Kružlov

PS: Na úvodnej stránke si môžete pozrieť krátky zostrih z veselice.

 

Vystúpenie detí zo ZŠ Kružlov

V rámci programov, ktoré sme pripravili v októbri pre našich obyvateľov, sa 25.10.2017 v Centre sociálnych služieb v Kružlove predstavili so svojím programom detí zo Základnej školy Kružlov. Príjemné dopoludnie sa nieslo v znamení spevu, tanca, divadielka, ale aj gymnastickej zostavy.

Srdečné poďakovanie za vystúpenie patrí deťom, akordeonistovi Matúšovi, pani učiteľkám a pani riditeľke. Vážime si to...

Kliknite na náš facebook a pozrite si krátke video z podujatia - www.facebook.com/csskruzlov/

Fotodokumentácia: Vystúpenie detí zo ZŠ Kružlov

 

Deň plný zábavy v CSS Kružlov

Vraví sa, že s úsmevom je svet krajší. Tohto hesla sme sa snažili držať aj my a preto sme do nášho centra pozvali vynikajúceho kúzelníka, zabávača a bruchomluvca - Wolfa. Počas celého vystúpenia bolo v centre počuť obrovský smiech, o ktorý sa postarali naši seniori, zamestnanci, ale aj najmenší pozvaní diváci - deti z MŠ Kružlov.

Október je jednym z troch posledných mesiacov v roku, síce trocha chladnejší, hmlistý, upršaný, ale na druhej strane prenádherne farebný. Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom, kedy nám všetkým pripomína, aké je dôležité si seniorov vážiť a ctiť.

Týmto zábavným programom sme chceli našim seniorom vyčariť úsmev na tvári, aby sa ten ich svet stal v tom momente krajším.

Fotoreportáž z vystúpenia si môžete pozrieť tu: Vystúpenie kúzelníka a bruchomluvca

 

Športový deň v CSS Kružlov

" V zdravom tele, zdravý duch" - takého hesla sa držali obyvatelia Centra sociálnych služieb a klienti Denného stacionára v Kružlove. 

17.8.2017 sa v areáli CSS Kružlov konal "Športový deň" pre seniorov, ktorý v sebe niesol mnoho športových aktivít. Keďže nám počiasie prialo, prípravy začali už skoro ráno a športovalo sa vo veľkom až do obeda - streľba na futbalovú bránu, streľba floorballovou loptou, hádzanie do koša, streľba zo vzduchovky, slalom s loptou a pod. Po skončení športových hier si naši obyvatelia pochutnali na výbornom guláši a pečenej klobáske, na ktorú sa veľmi tešili.

Ako to vyzeralo v plnom športovom nasadení? Pozrite sa - Športový deň 2017

Návšteva p. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. LIN Lin v Bratislave

V piatok 7.7.2017 sme mali tú česť osobne navštíviť veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike  J.E. pána LIN Lin na veľvyslanectve v Bratislave a prebrať darovací poukaz na 1000 € pre Centrum sociálnych služieb v Kružlove.

Počas  návštevy východného Slovenska navštívil p. LIN Lin  so svojou delegáciou mnohé miesta a nás veľmi teší, že Centrum sociálnych služieb v Kružlove v ňom zanechalo pozitívne dojmy.  

Osobné pozvanie pána veľvyslanca do Bratislavy nás príjemne prekvapilo a zároveň potešilo. Stretnutie sa uskutočnilo v súkromnej rezidencii pána veľvyslanca a nieslo sa vo veľmi príjemnej atmosfére. Počas rozhovoru pán veľvyslanec LIN Lin viackrát vyzdvihol prácu a služby spojené s opaterou seniorov v zariadeniach, resp. v centrách sociálnych služieb.  Podľa jeho názoru sú centrá v súčasnosti veľmi dôležité, keďže sa doba zmenila a starostlivosť o seniorov v domácich podmienkach je veľmi náročná, najmä kvôli pracovným povinnostiam príbuzných.

Vyjadrujeme poďakovanie J.E. pánovi LIN Lin a členom veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Bratislave za osobné stretnutie a za dar, ktorý nášmu centru venovali.

Vzácna návšteva p. Veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. LIN Lin

Dňa 15.6.2017 navštívil naše Centrum sociálnych služieb pán Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. LIN Lin. Spolu so svojou manželkou a delegáciou pozdravil našich obyvateľov, zaprial im najmä veľa optimizmu a veľmi vyzdvihol náročnú prácu opatrovateliek a tiež ostatných zamestnancov, ktorí sa starajú o tých, ktorí nám dali život a odovzdali svoje životné skúsenosti - našich obyvateľov. Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnom a priateľskom duchu.  Veľmi si vážime, že aj napriek veľkej pracovnej vyťaženosti nás pán J.E. veľvyslanec LIN Lin poctil svojou návštevou. 

Návšteva Čínskeho veľvyslanca - J.E. LIN Lin

 
 

Deň matiek v CSS

Druhá májova nedeľa už každoročne patrí mamám. Tento rok sme si deň matiek pripomennuli 14.5.2017. 

Deň matiek je pre mnohých špeciálnym časom povedať svojím mamkám, že ich máme radi. Kytička, bomboniéra, alebo len úsmev spojený s bozkom je pre každú mamu výnimočný a vzbudzuje v nej pocit, ktorý hreje pri srdci.

V našom zariadení sme deň matiek oslávilí s malým oneskorením - 18.5.2017, ale o to vrúcnejšie.

Za nádherný program ďakujeme p. učiteľkám a žiakom ZŠ Kružľov.

Mamky, dodatočne - Všetko naj !!!

Ako to u nás vyzeralo si možete pozrieť tu: Deň matiek 2017

 

Stavanie Mája 2017

Stavanie Mája sa v Centre sociálnych služieb stáva akousi tradíciou. Aj keď tomu celotýždňové počasie nenasvedčovalo, streda 3.5.2017 bola nádherná a to vytiahlo na slnko všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľoval. Klienti Zariadenia pre seniorov v Kružlove, klienti Denného stacionára v Kružlove a zamestnanci sa spoločne, no hlavne aktívne zúčastnili na tejto príjemnej kultúrno - spoločenskej udalosti. Nechýbali opekané a grilované špekáčiky, pečené mäso, či guľáš. Nádhernú atmosféru upevňoval spev klientov a zamestnancov, hudba a samozrejme už neodmysliteľný tanec.

Počas celého mesiaca bude nám, ale aj ostaným, nádherne vyzdobený "máj" symbolizovať príchod jari a radosť zo života.

 

Fotodokumentácia zo stavania Mája - Stavanie Mája 2017

 

Pečenie Veľkonočných baránkov

Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Predveľkonočný čas so sebou prináša mhoho príprav a povinností. Duchovná príprava na príchod Veľkej noci je sprevádzaná 40 dňovým pôstom. Príchod Veľkej noci so sebou prináša aj mnohé "kulinárske" prípravy a jednou z nich je aj pečenie Veľkonočných baránkov. Inak tomu nebolo ani v Centre sociálnych služieb v Kružlove, kde nám naše klientky nám napiekli nádherných a hlavne chutných baránkov.

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov - Pečenie Veľkonočných baránkov

Kurz ručných prác

Príjemné spojenie príjemného a užitočného prebehlo 9.3.2017 v Zariadení pre seniorov v Kružlove. Strenutie klienov DS Kružlov, DS Fričkovce ZPS Kružlov malo za následok zhotovovanie nádherných výrobkov z papiera - papierovým pletením, napr. košíky, tácky, venčeky, ktoré potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili. - Kurz ručných prác

Medzinárodný deň žien

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii  v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Dámy, k Vášmu sviatku Vám prajeme všetko najkrajšie. - Medzinárodný deň žien

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožušok zima mu bude…

      Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka.

 Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu (Veľkého pôstu) a to po Popolcovú stredu (nazývanú tiež Krivá alebo Škaredá streda). Popolcovou stredou sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc.

      Dodnes si staršia generácia uchováva v pamäti, že vo Veľkom pôste sa nekonali tanečné zábavy, ani svadobné hostiny či iné podujatia, ako znamenie vážnosti týchto sviatkov,  pripomínajúcich utrpenie a smrť Ježiša Krista. A keďže Veľká noc je pohyblivým sviatkom, každý rok ju máme v inom termíne. Podľa toho, na aký dátum pripadne, sa hovorí o dlhých a krátkych fašiangoch.

        Pomenovanie fašiangov Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo vo forme masopust, na Slovensku ho ešte v stredoveku vystriedal názov nemeckého pôvodu fašiangy, fašangy, fašengy. Časové ohraničenie bolo určené štyridsaťdňovým pôstom, ktorý sa zaviedol koncom 4. storočia. Pôvodne išlo o lúčenie sa so zimou. Naši predkovia spevom a tancom odprevádzali studené obdobie a tešili sa na príchod teplejších dní.

    Fašiangové popoludnie v našom zariadení vyzeralo takto: Fašiangová veselica

 

Valentínske posedenie

    Február je mesiacom zimy, jasu a ticha. Má najmenej dní v roku, je symbolom končiacej sa zimy, predlžujúcich sa dní a čakania na jar. 

14.2. máme svätého Valentína, sviatok všetkých zaľúbených. Nezabudnite na svoju lásku a potešte ju drobnosťou. Aj úsmev, bozk či objatie potešia viac ako nič.

 

    Pre klientov Zariadenia pre seniorov sme pripravili "Valentínske posedenie" už týždeň pred 14. februárom. V spoločnosti zamestnancov, klientov a živej hudby sa vytvorila fantastická atmosféra, pri ktorej sa rozohrialo srdce každého, kto sa na stretnutí zúčasnil.

    

    Ako to prebiehalo? Pozrite sa - Valentínske posedenie

 
 

Ľudová hudba Stana Baláža na októbrovej zábave

     Jeseň je v plnom prúde a je naozaj krásna. V jednom zo svojich mesiacov, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom.

     Pri tejto príležitosti sa u nás konala Októbrová zábava pre našich klientov, kde vzácnym hosťom tohto večera  bola Ľudová hudba Stana Baláža, ktorej týmto vyjadrujem veľkú vďaku za to, že aj napriek nabitému programu prijali naše pozvanie a vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru plnú spevu, dobrej nálady a samozrejme tanca. Na tento večer budú naši klienti ešte dlho spomínať. 

     Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách tejto zábavy, za krásnu výzdobu a výborné pohostenie. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie pri skvelej hudbe a speve.

Fotoreportáž - Ľudová hudba Stana Baláža na októbrovej zábave

Ing. Ján Artim - riaditeľ CSS Kružlov

Posviacka kaplnky sv. Jána Krstiteľa

        Dna 21.7.2016 sa v našom Centre sociálnych služieb konala slávnosť posviacky kaplnky, zasvätenej sv. Jánovi Krstiteľovi. Pozvanie na túto slávnosť prijal gréckokatolícky pomocný biskup Prešovskej archieparchie Mons. Milan Lach SJ.
 

        Pred začiatkom posviacky a svätej liturgie privítali otca biskupa starým slovanským zvykom, chlebom a soľou. Potom otec biskup posvätil oltár, ikony a priestor kaplnky. Svätá liturgia, ktorá nasledovala po posviacke bola vyvrcholením tohto dňa. Slávnostnú atmosféru umocnila aj prítomnosť viacerých kňazov z okolitých farností a obyvateľov obce Kružlov. Všetkým prítomným,  no v prvom rade otcovi biskupovi poďakoval na záver svätej liturgie duchovný správca farnosti Kružlov,  o. Pavol Chanáth, ktorý sa nemalou mierou podieľal na zorganizovaní tejto slávnosti spoločne so svojou manželkou Mgr. Štefániou Chanáthovou.

        Kaplnka sv. Jána Krstiteľa bude slúžiť našim klientom na duchovné sprevádzanie počas jesene ich života a veríme, že určite aj samotní zamestnanci v nej budú čerpať posilu k službe a starostlivosti o našich seniorov. K tomu pozýval  o. biskup Milan Lach, SJ aj obyvateľov obce Kružlov, aby neváhali, darovať kúsok svojho času  a prišli občas na návštevu ku klientom zariadenia, aby ich prijali ako svoju duchovnú rodinu. On sám tak urobil ako prvý, keď po večeri svojou prítomnosťou milo prekvapil každého jedného klienta na izbe, kde sa s každým krátko porozprával a odovzdal pamätný obrázok a svoje požehnanie. Jeho osobný záujem a povzbudivé slovo spôsobilo radosť a úsmev na tvárach klientov. V srdciach všetkých prítomných bude ešte dlho znieť spomienka na tento krásny deň.

         Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní tejto posviacky úprimne ďakujem.

Fotoreportáž - Posviacka kaplnky sv. Jána Krstiteľa

Ing. Ján Artim – riaditeľ CSS Kružlov

"Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadeny ..." 

V strednej Európe stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Máj označoval dievča súce na vydaj. Stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje.

Tradíciu stavania mája chceme udržať aj my, preto sme sa ho aj tohto roku rozhodli postaviť pre našich obyvateľov. Tento proces stavania mája doprevádzala dobrá nálada všetkých zúčastnených, ktorí svojím spevom spríjemnili spoločne strávený čas nielen sebe, ale aj nám všetkým, ktorí sme túto aktivitu zorganizovali. O slávnostný priebeh a humorné súťaže nebola núdza a tak si túto aktivitu všetci pochvaľovali. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zorganizovanie tohto krásneho podujatia ďakujem a prajem im, aby ich kreatívne nápady neopúšťali, ale skôr inšpirovali do ďalších podobných aktivít :-) (foto nájdete vo fotogalérii :-)

Ján Artim, riaditeľ CSS
 

Dňa 07. 03. 2016 nás svojou návštevou poctil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Z tejto návštevy zostal v našich klientoch nezabudnuteľný zážitok. Otec arcibiskup požehnal ako klientov, tak aj všetkých zamestnancov, tiež priestory nášho zariadenia a najmä nás povzbudil v presvedčení, že to, čo robíme pre našich klientov je síce náročné, ale záslužné, za čo sa mu chcem v mene všetkých mojich kolegov zo srdca poďakovať a vysloviť želanie blízkeho stretnutia pri príležitosti posviacky priestorov našej budúcej kaplnky. 

Foto zo stretnutia nájdete v sekcii "Fotogaléria".
 

 

Ďakujeme za 2%

Zariadenie pre seniorov v Kružlove je zastrešované aj občianskym združením S.O.S. Bardejov a je financované zo súkromných zdrojov členov občianskeho združenia a poplatkov klientov. Dotácie a poplatky od našich klientov kryjú len časť celkového rozpočtu ZPS. Preto vítame a sme vďační za akúkoľvek pomoc, materiálnu, či finančnú. Vaše peniaze budú použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb Zariadenia pre seniorov v Kružlove. Vopred ďakujeme! 

Podrobnejšie informácie o občianskom združení S.O.S. Bardejov a spôsobe poukázania 2 % z dane nájdete v sekcii "Centrum sociálnych služieb Kružlov" záložka "Ďakujeme za 2 %".  

 

Aktuality

12.08.2019 09:03

Výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí PSK

Dňa  06. 08. 2019 sa v Centre sociálnych služieb v Kružlove uskutočnilo historicky prvé výjazdové zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja. Komisia sociálnych vecí PSK pôsobí ako odborný poradný orgán zastupiteľstva PSK a rieši problematiku rozvoja sociálnych...

Vyhľadávanie

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov Kružlov 1, 086 04 Kružlov
www.lipovydomkruzlov.sk
054 7562 632
0918 911 004